Zadanie 25.

Do konserwacji elementów łożyskowanych oraz ślizgowych w urządzeniach peryferyjnych stosuje się
  1. tetrową szmatkę.
  2. smar syntetyczny.
  3. powłokę grafitową.
  4. sprężone powietrze.
B