Zadanie 17.

Jak nazywa się rodzaj licencji, który sprawia, że program jest w pełni funkcjonalny, ale można go uruchomić jedynie określoną, niewielką liczbę razy od momentu instalacji?
  1. Donationware.
  2. Trialware.
  3. Adware.
  4. Box.
B