Zadanie 10.

Jeśli użytkownik wybierze pozycję wskazaną strzałką, będzie mógł zainstalować aktualizacje
  1. dotyczące luk w zabezpieczeniach o priorytecie krytycznym.
  2. usuwające usterkę krytyczną, niezwiązaną z zabezpieczeniami.
  3. powodujące uaktualnienie Windows 8.1 do systemu Windows 10.
  4. dotyczące sterowników lub nowego oprogramowania firmy Microsoft.
D