Zadanie 7.

Zamontowanie w komputerze przedstawionej karty umożliwi
  1. rejestrację, przetwarzanie oraz odtwarzanie obrazu telewizyjnego.
  2. zwiększenie przepustowości magistrali komunikacyjnej komputera.
  3. bezprzewodowe podłączenie do sieci LAN za pomocą interfejsu BNC.
  4. podłączenie dodatkowego urządzenia peryferyjnego na przykład skanera lub plotera.
A