Zadanie 34.

Ogólne informacje o zdarzeniach systemowych w systemie Linux są przechowywane w
  1. pliku messages.
  2. programie perfmon.
  3. rejestrze systemowym.
  4. bibliotece RemoteApp.
A