Zadanie 31.

W systemie Linux program fsck pozwala na
  1. zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych sektorów na dysku twardym.
  2. usuwanie błędnych wpisów w rejestrze systemowym.
  3. testowanie wydajności karty sieciowej.
  4. monitorowanie stanu procesora.
A