Zadanie 30.

Program służący do diagnozy komputera wyświetlił komunikat NIC ERROR. Komunikat ten oznacza awarię karty
  1. dźwiękowej.
  2. graficznej.
  3. sieciowej.
  4. wideo.
C