Zadanie 26.

Kod BREAK odczytywany przez układ elektroniczny klawiatury oznacza
  1. zwolnienie klawisza.
  2. awarię kontrolera klawiatury.
  3. uruchomienie funkcji czyszczącej bufor.
  4. konieczność ustawienia wartości opóźnienia powtarzania znaków.
A