Zadanie 2.

Jednym z powodów, dla którego zapis na dysku SSD jest szybszy od zapisu na dysku HDD, jest
  1. niska wartość parametru MTBF dla dysku SSD.
  2. wykorzystanie pamięci typu PROM w dysku SSD.
  3. wykluczenie w budowie dysku SSD elementów ruchomych.
  4. nieograniczona liczba cykli zapisu i odczytu dla dysku SSD.
C