Zadanie 1.

Liczba 51(10) zapisana w systemie dwójkowym ma postać
  1. 101001
  2. 110111
  3. 101011
  4. 110011
D