Zadanie 38.

Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
  1. zalania dysku.
  2. uszkodzenia silnika dysku.
  3. uszkodzenia elektroniki dysku.
  4. przypadkowego usunięcia danych.
D