Zadanie 36.

Polecenie uname -s w systemie Linux jest wykorzystywane do sprawdzania
  1. ilości wolnej pamięci.
  2. nazwy jądra systemu operacyjnego.
  3. wolnego miejsca na dyskach twardych.
  4. statusu aktywnych interfejsów sieciowych.
B