Zadanie 25.

Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
  1. skanera płaskiego.
  2. drukarki laserowej.
  3. myszy bezprzewodowej.
  4. telewizora projekcyjnego.
C