Zadanie 21.

Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania
  1. myszy optycznej.
  2. skanera płaskiego.
  3. drukarki termosublimacyjnej.
  4. cyfrowego aparatu fotograficznego.
A