Zadanie 18.

Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej
  1. rys. A
  2. rys. B
  3. rys. C
  4. rys. D
B