Zadanie 12.

Do konfiguracji i personalizacji środowiska graficznego GNOME w różnych systemach Linux należy wykorzystać program
  1. GNU Compiller Collection
  2. GNOME Tweak Tool
  3. GIGODO Tools
  4. GNOMON 3D
B