Zadanie 32.

Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
  1. odczytanie stanu wyjściowego układu.
  2. podanie na wejście układu stanu wysokiego.
  3. kalibrację mierzonych wielkości elektrycznych.
  4. badanie stanów logicznych obwodów cyfrowych.
B