Zadanie 30.

Aby zapobiec występowaniu różnic w kolorach między zeskanowanymi zdjęciami wyświetlanymi na monitorze komputerowym a ich oryginałami, należy wykonać
  1. modelowanie skanera.
  2. interpolację skanera.
  3. kadrowanie skanera.
  4. kalibrację skanera.
D