Zadanie 27.

Transmisja interfejsem równoległym synchronicznym cechuje się tym, że
  1. w wyznaczonych okresach czasu określanych sygnałem zegarowym CLK dane przesyłane są jednocześnie kilkoma przewodami.
  2. dane są przesyłane jednocześnie całą szerokością magistrali, a początek i koniec transmisji jest oznaczony bitem startu i stopu.
  3. dane są przesyłane bit po bicie w wyznaczonych okresach czasu określanych sygnałem zegarowym CLK.
  4. początek i koniec przesyłanych bit po bicie danych jest oznaczony bitem startu i stopu.
A