Zadanie 21.

Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
  1. dir
  2. vol
  3. tree
  4. sort
C