Zadanie 19.

Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows, umożliwia przystawka secpol?
  1. Zezwolenie na zmianę czasu systemowego.
  2. Odebranie możliwości zapisu na płytach CD.
  3. Blokadę określonych elementów w panelu sterowania.
  4. Czyszczenie historii niedawno otwieranych dokumentów.
A