Zadanie 18.

Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na koncie użytkownika w systemie Windows 7, 8 lub 10 wymagającym uprawnień administratora, należy skonfigurować
  1. UAC
  2. JOBS
  3. POPD
  4. SUDO
A