Zadanie 16.

Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik
-rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt
Następnie wydał polecenie
chmod ug=rw szkola.txt | Is -I
Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
  1. -rw- rw- rw- 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt
  2. -rwx ~x rw- 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt
  3. -rwx r-x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt
  4. -rw- rw- r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt
D