Zadanie 15.

Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
  1. var
  2. sys
  3. tmp
  4. swap
D