Zadanie 8.

Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
  1. wykonanie kopii zapasowej systemu.
  2. włączenie szyfrowania zawartości folderu bieżącego.
  3. uruchomienie narzędzia Monitor wydajności.
  4. aktualizację systemu operacyjnego za pomocą usługi Windows Update.
C