Zadanie 4.

Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
  1. ROM
  2. PROM
  3. EPROM
  4. EEPROM
C