Zadanie 39.

Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
  1. Diskpart
  2. Gparted
  3. Norton Ghost
  4. CrystalDiskInfo
C