Zadanie 24.

Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
  1. CrossFire
  2. Hot Swap
  3. BootLoader
  4. Plug and Play
D