Zadanie 22.

Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
  1. rysy twarzy.
  2. kształt dłoni.
  3. linie papilarne.
  4. brzmienie głosu.
C