Zadanie 13.

Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
  1. korzystania z bankowości elektronicznej.
  2. używania starszych przeglądarek internetowych.
  3. korzystania z serwisów WWW używających protokół HTTPS.
  4. uaktualniania oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej.
B