Zadanie 34.

Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
  1. grup
  2. watch
  3. syslog
  4. netstat
C