Zadanie 3.

Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
  1. RAS to CAS Delay
  2. Command Rate
  3. RAS Precharge
  4. CAS Latency
D