Zadanie 22.

Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
  1. Obudowy komputerów.
  2. Przewody.
  3. Radiatory.
  4. Tonery.
D