Zadanie 16.

Po wykonaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
  1. lista kont użytkowników.
  2. pomoc dotycząca polecenia net.
  3. nazwa aktualnego użytkownika i jego hasło.
  4. informacja o parametrach konta zalogowanego użytkownika.
A