Zadanie 36.

Na rysunku przedstawiono
  1. impulsator.
  2. sondę logiczną.
  3. czujnik temperatury.
  4. tester płyt głównych.
D