Zadanie 32.

Do sprawdzenia wartości napięcia w zasilaczu służy
  1. amperomierz.
  2. impulsator.
  3. multimetr.
  4. pirometr.
C