Zadanie 25.

Jaki rodzaj transmisji danych przesyłanych przez interfejs komputera osobistego został przedstawiony na rysunku?
  1. Szeregowy synchroniczny.
  2. Równoległy synchroniczny.
  3. Szeregowy asynchroniczny.
  4. Równoległy asynchroniczny.
C