Zadanie 19.

Do zarządzania przydziałami dyskowymi w systemach Windows 7 oraz Windows 8 służy narzędzie
  1. fsutil
  2. query
  3. perfmon
  4. dcpromo
A