Zadanie 12.

Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menadżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
  1. BCDEDIT
  2. GRUB
  3. AFFS
  4. LILO
A