Zadanie 10.

Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
  1. ma typ procesora.
  2. ma współczynnik kształtu obudowy.
  3. ma łączna moc wszystkich podzespołów komputerowych.
  4. mają parametry zainstalowanego systemu operacyjnego.
C