Zadanie 9.

Do wyświetlenia zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie
  1. ls.
  2. cd.
  3. rpm.
  4. pwd.
A