Zadanie 9.

Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
  1. zabezpieczenie pliku przykład.txt hasłem hsr.
  2. zapisanie ciągu znaków hsr w pliku przykład.txt
  3. nadanie dla pliku przykład.txt atrybutów ukryty, systemowy, tylko do odczytu.
  4. nadanie dla pliku przykład.txt atrybutów ukryty, skompresowany, tylko do odczytu.
C