Zadanie 8.

System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
  1. FAT
  2. FAT32
  3. NTFS
  4. EXT
C