Zadanie 7.

Błąd systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegający na odwoływaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
  1. NTFS_FILE_SYSTEM.
  2. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
  3. PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA.
  4. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP.
C