Zadanie 5.

Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję
  1. przechowywania adresu do następnej instrukcji programu.
  2. sterowania wykonywanym programem.
  3. przechowywania argumentów obliczeń.
  4. wykonywania działań arytmetycznych.
C