Zadanie 4.

Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
  1. zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora.
  2. zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys.
  3. zamontowanie dodatkowego dysku.
  4. zwiększenie pamięci RAM.
D