Zadanie 3.

Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
  1. debuger.
  2. emulator.
  3. interpreter.
  4. kompilator.
D