Zadanie 3.

Na schemacie mikroprocesora wskazany strzałką blok jest odpowiedzialny za
  1. przechowywanie obecnie przetwarzanej instrukcji.
  2. przechowywanie kolejnych adresów pamięci z rozkazami.
  3. wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na liczbach.
  4. przetwarzanie wskaźnika na następną instrukcję programu.
C