Zadanie 39.

Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
  1. fixmbr
  2. fixboot
  3. bcdedit
  4. bootcfg
A