Zadanie 39.

Kopia różnicowa polega na
  1. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone od czasu ostatniej kopii pełnej.
  2. kopiowaniu tylko plików, które zostały zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
  3. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
  4. kopiowaniu tylko tej części plików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
C